Němčina je jazyk, který se můžeme naučit snadno.

 

Oba jazyky, čeština a němčina, jsou postaveny na podobném principu, není nutné se učit myslet jinak. V gramatice je pak pro nás němčina úžasně pochopitelná a jednoduchá.*)

Kurzy GTC podobnosti obou jazyků maximálně využívají. Studující tak vše bez problémů chápou, učí se přirozeně a rychle. Další bonus: učí se tím němčinu v čisté, spisovné podobě, lépe si pamatují. Rychle získávají samostatnost, která se procvičováním mění v automatický mluvený projev.

Není třeba si lámat hlavu nad tím, co v němčině umíte či neumíte. Kurzy dokáží pomoci k dobré němčině všem. I těm, kdo se jazyky učí s obtížemi.

Můžete být úplný začátečník, věčný začátečník. Můžete se k němčině vracet po mnoha letech nebo umět, ale bojovat s problémy. Nebo si chcete jednoduše zopakovat a procvičit to, co umíte, rozšiřovat znalosti…

*) Můžete mít jinou zkušenost.

Kurzy připravují na reálný život. Učí, jak říci to, co potřebujete (abyste dokázali reagovat v jakékoli situaci), a zároveň umožňují nacvičit typické situace soukromého a pracovního života (tak, abyste v těchto situacích měli slovní zásobu a nemuseli si lámat hlavu). Bez nutnosti větší domácí přípravy a dlouhodobých závazků.

Stačí se zapsat do vstupního kurzu a svěřit se do péče lektora.