|   Cookies & Využívání a ochrana osobních údajů 

Využívání a ochrana osobních údajů 

 

dle nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

 

Při kontaktování GTC Centrum výuky německého jazyka přes webové stránky centra nebo e-mailem nám poskytujete osobní informace nezbytné pro Vaši identifikaci a naši vzájemnou komunikaci.

Činíte tak dobrovolně, na základě vlastního zájmu, a tedy se souhlasem, abychom informace použili k účelu, který je uveden na stránkách formuláře nebo vyjádřen ve Vašem e-mailu. Nejčastěji nás kontaktujete s cílem získat informace o kurzech němčiny našeho centra, obdržet nabídku a zahájit výuku, konzultovat Vaši situaci či nabídnout nám Vaši službu.

Takto poskytnuté osobní údaje, ale i informace uvedené nad rámec osobních údajů, používáme výhradně k výše uvedenému účelu. Jsou uchovávány a chráněny v souladu se zákonem a nařízením GDPR. Správu provádíme interně, v rámci centra a jeho provozovatele, Ineco Partners s.r.o. („Správce“). Informace neposkytujeme třetím osobám.

V momentě, kdy výslovně vyjádříte nezájem o výuku v GTC, jsou informace do 3 měsíců automaticky zlikvidovány. O okamžitou likvidaci také můžete kdykoli požádat na e-mailové adrese servis@gtcpraha.cz.

Budete-li požádání o další informace nezbytné pro poskytnutí služby a za účelem vytvoření nabídky, obdržíte plné znění našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů tak, abyste nám mohli udělit Souhlas se zpracováním osobních údajů. Dokument si také můžete vyžádat ihned na výše uvedené adrese. 

Používání webových stránek a cookies

 

Webové stránky gtcpraha.cz jsou provozované společností Ineco Partners s.r.o., provozovatelem jazykového centra GTC Centrum výuky německého jazyka. Účelem stránek je poskytnutí informací o centru, výuce němčiny a nabídce jazykových kurzů, stejně jako umožnění kontaktování centra jednoduchým a pohodlným způsobem.   

Stránky využívají pro vyhodnocování návštěvnosti služby Google Analytics v její základním rozsahu. Dále využívají služby Sklik společnosti Seznam.cz pro propagaci služeb centra na webech Seznam.cz a jejích spolupracujících webech.

Obě služby nám pro vyhodnocování návštěvnosti webu a kampaní poskytují pouze souhrnné informace. Neidentifikujeme a nesledujeme jednotlivé návštěvníky webu.

Používání a poskytování cookies spravujete osobně, v nastaveních Vašeho prohlížeče.    

Jak cookies používají společnosti Google a Seznam.cz naleznete jako veřejnou informaci na serverech obou společností.

Více o soukromí a používání cookies společností Google >