| Intenzivní kurzy němčiny

 

Intenzivní kurzy němčiny

Zůstáváte-li v létě v Praze, můžete čas, kdy vše plyne pomaleji a ve větší pohodě, využít pro rychlé restartování nebo nastartování němčiny.

Připravili jsme pro Vás několik velmi krátkých intenzivních kurzů. 

 

Letní kurzy vychází z perly naší nabídky, 2-měsíčního vstupního kurzu GRUNDLAGEN I. (ZÁKLADY I.), který rychle pomáhá postavit se v němčině na pevné nohy.

Existuje ve dvou variantách, pro úplné začátečníky a pro osoby, které se již německy učily, a několika intenzitách opakování.

Úplní začátečníci

Kurz zcela cíleně učí základní vyjadřovací prostředky. Učí skloňovat, časovat, vytvořit členitou větu, položit dotaz, udělit radu nebo instrukci. Učí, jak se němčinu učit, aby se její používání co nejrychleji stalo přirozeným a nevnikaly typické problémy.

 

Osoby, které se německy
učily nebo učí

Kurz se věnuje opakování a procvičování základních vyjadřovacích prostředků. Otázkám, které typicky dělají největší problém, bez jejichž zvládnutí však není možné německy hovořit bez chyb. Skloňování, časování, používání správných větných struktur.

Úkolem kurzu je ukázat jiné cesty, jak se němčinu učit, s cílem dosáhnout stavu, kdy není nutné o gramatice přemýšlet.  

Kurz je nenáročný a vhodný i pro osoby, které mají pocit, že vše zapomněly.  Již v průběhu kurzu si studující začínají vybavovat schované znalosti a bývají překvapení, co vše si pamatují.

 

 

Nastavení vstupních kurzů: 

  • Modus výuky:         Opakování
    nebo výuka od začátku
  • Velikost skupiny:   2 až 4 osoby
  • Délka kurzu:           2 týdny
  • Délka lekce:            90 minut
  • Lekcí celkem:          16 VH
  • Cena kurzu:             6 996 Kč

 

Kurz je ideálním kurzem pro restartování, znovunastartování němčiny a nezbytným kurzem pro odstraňování bariér v mluveném projevu.

Z hlediska obsahu je kurz věkově zcela neutrální. Mohou ho tedy využít jak dospělí, tak dospívající, kteří ve škole s němčinou bojují. Skupiny však sestavujeme tak, aby byly v co největší možné míře stejnorodé.

Na výuku letních kurzů je možné navázat navázat v některém z dalších měsíčních a dvouměsíčních skupinových kurzů.

INTENZIVNÍ KURZY | ZÁŘÍ

Zápis 19.8. až 23.8. 2019

Letní intenzivní kurzy jsou naplněny, zápis byl ukončen.

Pro restartování a nastartování němčiny můžete využít 2-měsíčních vstupních kurzů od konce září.