| Kurzy a jazyková úroveň 

O důležitosti/nedůležitosti  jazykové úrovně

 

V kurzech GTC jazyková úroveň slouží pouze pro označení rozsahu gramatiky, kterou kurz naučí nebo bude používat. Kurzy učí tak, abyste co nejrychleji mohli hovořit bez chyb a plynule. Od úrovně A0…

Proč nás formálně dosažená jazyková úroveň příliš nezajímá? 

Je dobré si uvědomit, že pokud hovoříte s cizincem, nebude Vaše jazykové schopnosti hodnotit podle dosažené jazykové úrovně, ale podle chyb, které děláte.

Hovoříte-li bez chyb, pravděpodobně ani nezaznamená, že hovoříte pouze s pár slovíčky, v jednoduchých větách, možná dokonce pouze v přítomném čase.  

 

Zato ho zcela jistě uvedete do rozpaků, pokud se budete snažit hovořit jako on, ale budete dělat úplně triviální chyby. Například ve skloňování nebo slovosledu.

V těchto případech je pro něj obtížné Vám rozumět a komunikovat. Situace bývá trapná pro obě strany.

Proto není důležité, jakou jazykovou úroveň formálně máte, jako zda máte slovní zásobu, používáte slovíčka ve správných vazbách, hovoříte plynule a neděláte elementární chyby.