| Kurzy němčiny pro mládež 12-20 let

Kurzy němčiny pro mládež

Srozumitelně. Přehledně. Jinak.

Motto:

„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.“
Znalost cizích jazyků patří ke vzdělání i dobrému vychování. 

Němčina je v České republice po angličtině druhým cizím jazykem, který se z mnoha důvodů vyplatí umět.

Standardní školní výuka však nestačí. Statistiky říkají, že velká část maturantů z němčiny po pár letech prohlašuje, že německy neumí a hlásí se do kurzů pro začátečníky. A ti, kteří se k němčině přiznají, nemluví dobře. Brzdí je přemýšlení o gramatice.

Na trhu práce tak chybí zaměstnanci, kteří umí německy, a ti kdo německy umí, pouhou znalostí němčiny násobí své šance na dobrou a rychlejší kariéru.

 

Aby proto Vaše výuka byla úspěšná, nebyla mučením a ztrátou času, potřebujete ke školní výuce kurz, kde budete více hovořit a procvičovat, hovořit pod dohledem, ale i kde se postupuje a vše vysvětluje trochu jinak. Jednodušeji a prakticky.

Pochopíte, že němčina je vlastně úplně jednoduchá. Ve skutečnosti totiž stačí pár základních znalostí, triků, abyste se bez problémů domluvili.

Přehled a popis kurzů

Výuka začátečníků

Cílová skupina:

  • Studenti 12-20 let

Pro koho je kurz/program připraven?

Pro studenty, kteří se němčinu chtějí začít učit.

Co naučí a jak? 

Program několika dvouměsíčních kurzů učí německý́ jazyk přirozeným, srozumitelným způsobem, který lze jednoduchostí přirovnat k výuce prvních let povinné školní docházky.

Témata však jsou šitá na míru dospívajícím – učí se říci německy to, co v běžném životě potřebují nebo budou potřebovat.

Nastavení kurzu:

  • Velikost skupiny: 2 až 6 osob
  • Délka lekce: 60 minut, 2x týdně
  • Délka kurzu: 8 týdnů (16 lekcí/21 VH)

Cena kurzu:  5 996 Kč

Paralelní výuka | Doučování

Cílová skupina:

  • Studenti 12-20 let

Pro koho je kurz připraven?

Kurz je připraven pro studenty, kteří se již německy učí ve škole, myslí to s němčinou vážně, mají zájem zlepšit své výsledky.

S čím pomůže a jak? 

Kurz umožňuje více si povídat a procvičovat mluvený projev než je to možné ve školní výuce. Současně se věnuje znovuvysvětlení a procvičení základních gramatických jevů, tentokrát jednoduchých a srozumitelným způsobem bilingvních rodilých mluvčí.

Pomáhá tak němčinu si zažít a začít používat přirozeně, automaticky, bez přemýšlení a nejistot. 

Nastavení kurzu:

  • Velikost skupiny: 2 až 6 osob
  • Délka lekce: 60 minut, 2x týdně
  • Délka kurzu: 8 týdnů (16 lekcí/21 VH)

Cena kurzu:  5 996 Kč

Dosažené znalosti a schopnosti splňují kritéria Společného evropského rámce pro jazyky Rady Evropy (úrovně A0 až B1). Postup výuky však, oproti klasické výuce, přesouvá schopnost zvládnout samostatné vyjádření na úvod výuky.    

TERMÍNY VSTUPNÍCH KURZŮ PRO MLÁDEŽ

Zápis:    10.9.2019 až 13.9.2019                               Zahájení kurzů: 23.září 2019