Němčina v dospělosti?
S námi snáze než kdykoli předtím.

 

Školní výuka němčiny v mnoha ohledech neprobíhá, jak by měla. Učí se ve velkých skupinách, chybí učitelé. Nemáte s kým hovořit (kromě spolužáků, kteří jsou na tom v lepším případě stejně jako Vy).

Ve škole se němčina učí podobně jako dějepis, ve kterém si studenti, bohužel, také moc nepovídají. U jazyků však má chybějící povídání a procvičování nahlas, příliš rychlá výuka, fatální důsledky.

Němčina si tak neprávem vysloužila pověst těžko zvládnutelného jazyka.

Němčina je pro Čechy snadná

Němčina je ve skutečnosti postavena na podobných principech jako čeština, není nutné se učit jiný způsob vyjadřování. V mnohém pak má, oproti češtině, pouze jedno, dvě možná řešení, místo deseti až čtrnácti (skloňování, časování, tvary sloves…).

Jakmile Čech/Češka v němčině zvládne skloňování a větný pořádek, je zbytek hračka.

Klíčem k úspěchu jsou tedy dokonale zvládnuté základy, gramatika úrovně A1. Vše ostatní už je jen snadno zvládnutelná nadstavba.

Jakmile dáte dohromady nahlas a bez přemýšlení členitější větu jednoduchou v přítomném čase, máte vyhráno.

Zní to jednoduše.
Úplně jednoduché to však není.

Z učebnic a příruček totiž nepochopíte, co je podstatné a co musíte umět. Látka je dokonce rozložena do více úrovní, takže ji nemáte pohromadě. I proto trvá standardní výuka dlouho.

Především však potřebujete hodně mluvit nahlas a pod dohledem. Abyste si látku zažili, přestali na ni myslet a nenaučili se chyby. Nejprve musíte nahlas procvičovat, pak si povídat.

To vše chce trpělivost a kurz. Velmi dobrý kurz.

 

Zamysleli jsme se…

98% našich klientů se už německy někdy učila. Často mají z němčiny maturitu nebo úroveň A2 a vyšší. Říkají, že nic neumí, a maximálně dají s obtížemi dohromady úplně jednoduchou větu.

Ostuda? Chybějící talent? Ani náhodou!

Ve skutečnosti totiž mají rozsáhlé, nevyužité, pasivní znalosti. Prostě „jen“ pořádně neprobrali základy. Výukou proletěli, nepovídali si.    

Hledali jsme řešení…

V těchto případech je zcela zbytečné učit se vše od začátku, znovu a léta. Za měsíc skončíte, protože Vám výuka nic nepřinese.

Stejně neefektivní je naskakovat do kurzu s vyšší úrovní. Už se chybějící základy nenaučíte.

Nalezli jsme efektivní řešení.

Stačí se přihlásit do vstupního kurzu a říci, že už jste se německy učili a máte problém. Náš systém výuky je nastaven tak, aby Vás co nejrychleji v němčině postavil na nohy. Ať jsou Vaše cíle a dnešní situace jakákoli.

Učit se budete v malých, privátních skupinkách. Jen Vy, lektor a další jeden až tři kolegové. Věnovat se můžete jak tématům soukromého života, tak pro zaměstnání. To už záleží zcela na Vás. 

Stačí udělat první krok…