Němčina v zaměstnání? Vyplatí se víc než kdy jindy.

Německé a rakouské nadnárodní společnosti, jako nejvýznamnější i nejlepší zahraniční zaměstnavatelé a obchodní partneři v České republice, hledají zaměstnance. Zaměstnance s němčinou. Často marně.

Přechod na angličtinu jako oficiální firemní jazyk není pro nadnárodní společnosti ani zdaleka tak jednoduchý, jak se může zdát. Jazyk mateřské firmy stále hraje velkou roli, i když skrývanou. 

Nabídka možností pro zaměstnance s jazykem centrály a bez jazyka se totiž většinou diametrálně liší. Důvodem však není nacionalismus, jak se často říká.

Na centrálách se přijímají ta nejdůležitější rozhodnutí, řídí vše, je to velký aparát a komunikační uzel. Zde jsou ti pro společnost nejdůležitější lidé, do jejichž rozvoje a vzdělávání firmy musí investovat. Neváhají, a hledají ty nejlepší možnosti v rámci osvědčených institucí vlastní země, stejně jako vyhlášených mezinárodních institucí.

Vzdělávací programy a projekty jsou často otevřené manažerům všech poboček. Byli by v programech vítáni. Podmínkou však je zvládnutí jazyka mateřské firmy. Angličtina lidí na centrálách totiž nebývá nejlepší, prioritou je odbornost. Oproti zahraničním pobočkám je zde většinou pečlivě sledován a dodržován i nezbytný kariérní postup.

Mezinárodní firmy tak jsou zcela přirozeně nuceny dělit zaměstnance zahraničních poboček do tří kategorií: bez znalosti jazyků (řadoví zaměstnanci), se znalostí angličtiny (využitelní zaměstnanci) a perspektivní zaměstnanci, tzn. zaměstnanci se znalostí jazyka centrály. S těmi lze počítat pro víc, i pro klíčové projekty, vyplatí se investovat.

Zní to tvrdě? Je to tvrdé. Ale zcela přirozené a logické. Daleko tvrdší však je, že jen úplně osvícený zaměstnanec bez jazyka centrály, vám umožní tento jazyk studovat za firemní prostředky. Byl by sám proti sobě. Jazykové znalosti totiž znamenají víc, než odborné znalosti a zkušenost, které lze rychle doplnit, navíc se díky technologiím stále mění.

S němčinou tak máte šanci na lepší plat, lepší a stabilnější pozici, rychlý postup, zajímavé projekty. Ale i na manažerské vzdělávání u renomovaných institucí, cestování, zajímavý život v mezinárodním prostředí.

I pro zaměstnance českých společností jsou však jazykové znalosti důležité a jsou významnou konkureční výhodou na trhu práce.

Pohybujeme se v mezinárodním prostředí, na otevřeném trhu. Bez informací a znalosti, co se děje a co je nového, se neobejdeme. V některých, důležitých a perspektivních odvětvích je znalost jazyků povinností (cestovní ruch), v některých zásadní výhoda (exportéři) a v mnohých příležitostí (služby, zdravotnictví, maloobchod).

Spoléhat se na angličtinu je možné, ale vzhledem k tomu, že angličtina nebývá v zahraničí až takovou samozřejmostí jako u nás, je i zde svým způsobem znalost dalších jazyků nezbytná. Nepatříte-li tedy k zaměstnancům, se kterými se má počítat pouze pro plnění interních, standardizovaných úkolů…

S moderními systémy výuky, jako je systém výuky GTC,  je návrat k němčině efektivní a rychlý. A stejně rychlá a efektivní je i výuka začátečníků.  Maximálně jeden až jeden a půl roku, cestou, která je přirozená, podobná učení mateřského jazyka, s přirozeným porozuměním gramatice.

Stačí udělat první krok a zapsat se do vstupního kurzu.

Výuka na dálku

E-Paper, který učí německy

Že se čtením se učí, není novinka. Toto čtení však je úplně speciální. Učí čtením zcela cíleně, a dokonce již od úrovně A0/A1...