| O kurzech a nabídce

Chcete-li umět, musíte mluvit

 

Rovnice je jednoduchá. Pokud se chcete naučit cizí jazyk, musíte mluvit. A nestačí opakovat – musíte mluvit samostatně a pod dohledem zkušeného lektora.

Proč?
Abyste se učili, učili se snadno a nedělali jste chyby.

 

Chcete-li umět, potřebujete zkušeného lektora

Teprve samostatný mluvený projev vede ke zvládnutí jazyka a k trvalé znalosti.

Je dobré si uvědomit, že bez zkušeného lektora celá práce naučit se cizí jazyk zbyde na Vás. Neexistuje učebnice, ani aplikace, která by sama o sobě nabízela komplexní řešení nebo Vás dokonce sama dovedla k aktivní znalosti a plynulému, samostatnému mluvenému projevu.

Zkušený lektor Vás vede krok po kroku tak, abyste se učili přirozeně. Připravuje lekce a dávkuje učivo, pozná, kdy jste připraveni reagovat bez stresu a tak, abyste se skutečně učili.

Se zkušeným a dobrým lektorem se učíte tak, abyste nezačali dělat chyby a nezískali špatné návyky, které Vás budou brzdit.

Navíc můžete výsledky očekávat v relativně krátkém čase.

Problémy vyřeší
pouze cílená výuka

Pokud do kurzu přicházíte s tím, že už chyby děláte, jedině zkušený lektor Vás dokáže chybování zbavit. Protože nestačí chyby opravovat, je potřeba zcela cíleně na odstraňování chyb pracovat.

Největším omylem je domnívat se, že v kurzu vyšší úrovně se chyby ztratí nebo, že je nejlepší začít od začátku, v kurzu pro začátečníky.

Uděláte-li to, budete buď do konce života hovořit s chybami, nebo výuku jazyka, němčiny, vzdáte. Úplně zbytečně.

Velká skupina dospělých v principu chyby nedělá, ale mluví s obtížemi. Tady je potřeba zjistit příčinu. Může to být pouhé nepoužívání jazyka nebo nedostatek praxe – pak stačí připomenout slovní zásobu, hovořit, hovořit a zase hovořit.  

V němčině ale častěji stojí za obtížemi přemýšlení o gramatice. A pak i zde nezbývá nic jiného, než cíleně pracovat na tom, jak o gramatice přestat přemýšlet.

Pro všechny uvedené případy máme řešení. Kurzy s různými způsoby výuky. Dovedou Vás k plynulé němčině, ať je Vaše současná situace jakákoli. Ať chcete němčinu používat v soukromém nebo pracovním životě.