| Jak probíhá výuka

Jak probíhá výuka

 

Aby výuka fungovala pro dospělé a různé stupně znalosti, bylo třeba ji nastavit jinak, než je typické.

Rozdělili jsme výuku do malých částí a krátkých kurzů, ze kterých si každý vybírá to, co se potřebuje učit.

Učíme v malých skupinkách 2-4 osob, aby každý měl možnost dostatečně hovořit, výuku zvládal a nebyl pod stresem.

Studující hovoří především s lektorem a vždy pod jeho kontrolou. Je to vlastně takový individuální kurz v malé skupince, díky skupince však mnohem méně náročný.

Lekce standardně trvá 90 minut (1x týdně) nebo 45 minut (2x týdně). Kurzy jsou různě dlouhé: z mnoha důvodů výuku raději dělíme do kratších, měsíčních nebo dvouměsíčních částí.

Každý kurz funguje samostatně. Je možné absolvovat celý doporučený program, stejně jako jediný kurz. Výuku je možné bez problémů přerušit.

Lektoři hovoří německy přirozeně a jakmile je to možné přecházejí na výuku pouze v německém jazyce. Dokáží svou němčinu přizpůsobit publiku – od začátečníků po nejvyšší jazykové úrovně business němčiny. Hovoří německy v čisté, spisovné, a používané podobě.

Výukové materiály jsou připravovány na míru a klienti je dostávají zdarma. Typicky shrnují vše podstatné z lekce, slovní zásobu a gramatické jevy. Dále pomáhají ve výuce a zapamatování látky.

Pohoda ve výuce je zásadně důležitá. Klienti nejsou vystavováni nepříjemným situacím. Pokud se ještě necítí na to, aby samostatně hovořili, lektor to respektuje.

Osobní starost lektora o výsledky každého klienta je standardem. Lektor je mentorem Vaší výuky a vždy nabídne řešení, pokud zjistí, že něco není v pořádku nebo nejdete optimálním směrem.