| Vstupní kurzy   

Vstupní kurzy

 

Naše kurzy jsou pro úplné začátečníky a osoby, které mají s němčinou nějaký problém – všechno nebo něco zapomněly, něco jim nejde, mluví s obtížemi, přemýšlí o gramatice. 

Je jedno, jaké jazykové úrovně v minulosti dosáhly, zda absolvovaly pouze začátečnické úrovně nebo úrovně vyšší. Dokážeme pomoci. 

Jste-li tedy úplný začátečník nebo máte v němčině problém, vyberte si vstupní kurz, jehož popis nejlépe vystihuje Vaši situaci:

 

Úplní začátečníci
Nikdy se německy neučili, neumí.

Návrat k němčině
Osoby, které se již německy učily a hodně/všechno zapomněly, případně mají znalosti pouze pasivní – vybaví se, když slovo vidí/slyší.

Opakování
Osoby, které se již německy učily, mají mezery v základních znalostech nebo se znalosti vybavují pouze obtížně.  

Odstraňování problémů
Osoby, které se již německy učily, a teoreticky, písemně, probranou látku umí. Mluvený projev jim však nejde. Chybují nebo pociťují velkou nejistotu.

Nemáte-li problém a chcete se pouze učit dál, zvolte raději kurz jiného specialisty na německý jazyk.

Standardní výuka Vám vyhovuje a naše kapacity jsou omezené. Kurzy navíc připravujeme podle klientů, kteří prochází vstupními kurzy, může trvat déle, než bychom Vám dokázali nabídnout vhodný kurz.

Organizace zápisu

Vstupní kurzy začínají nejčastěji na přelomu září/října nebo ledna/února, kdy je většina dospělých v Praze a mohou se lépe, bez delších absencí, němčině věnovat. 

Pro tyto skupiny hledáme další kolegy, studující:

Stav: 6.11.2019, 13:00

Témata, která Vás zajímají

Němčina v dospělosti

Věříte tomu, že učit se jazyky v dospělosti nemá smysl? Jste kvůli školní výuce přesvědčeni, že němčina je těžký jazyk, nebo dokonce, že nemáte na jazyky talent?

Velký omyl. Jde to lépe než v době dospívání. I proto, že učení konečně může být i zábava...

Proč v němčině neplatí, co se typicky o jazycích tvrdí, se dozvíte zde > 

Němčina v zaměstnání

Věříte tomu, že si v zaměstnání vystačíte s angličtinou? Realita často vypadá jinak. Pouze s angličtinou se rychle můžete stát ovcí, se kterou nelze příliš počítat...

Více > 

Výuka na dálku

E-Paper, který učí německy

Že se čtením se učí, není novinka. Toto čtení však je úplně speciální. Učí čtením zcela cíleně, a dokonce již od úrovně A0/A1...