| Vstupní kurzy 

Vstupní kurzy

Vstupní kurz je určen pro nové klienty a je perlou naší výuky.

Naučí nebo zopakuje to, co potřebujete, abyste byli schopni hovořit v přítomném čase ve složitějších jednoduchých větách.

Teoreticky již tyto znalosti stačí, abyste byli schopni v němčině bez větších problémů komunikovat. Budete-li mít slovní zásobu…

Slovní zásobě a nacvičování mluveného projevu se věnují další kurzy. Až si řeknete, že vše zvládáte a chcete se naučit používat i souvětí a jiné časy, posunete se na další úroveň vyjadřování speciálním kurzem.  

Proč musí základy opakovat všichni?  

Z lektorské praxe víme, že v právě v látce úrovně A0/A1 se nejvíc chybuje a je v 99 % zdrojem problémů v mluveném projevu. Proto je zopakování na úvod výuky nutné, jinak problémy nelze překonat.

NASTAVENÍ VSTUPNÍCH KURZŮ

Velikost skupiny:
2 až 4 osoby

Délka kurzu:
8 týdnů

Délka lekce:

  • 90 minut (1x týdně) nebo
  • 45 minut (2x týdně)

Výukových hodin:
16

Cena výukové hodiny:
375 Kč

Cena kurzu:
5 996 Kč

AKTUÁLNÍ ZÁPIS | VSTUPNÍ KURZY | ZÁŘÍ 2019

Zápis od 26.8. do 30.8. 2019        Začátek kurzů v týdnu od | 23.9.2019

Organizace zápisu

Vstupní kurzy jsou ve větším rozsahu organizovány 1x za rok. Tak je možné najednou nabídnout více termínů, zajistit návaznost výuky a pestrý výběr navazujících kurzů.

Osvědčilo se zahájení na podzim. V období, kdy se všichni vrací do Prahy a mohou se lépe, bez delších absencí, němčině věnovat.

V průběhu roku jsou vstupní kurzy otevírány pouze výjimečně, s jedním nebo dvěma termíny.

Máte-li zájem se s námi učit, jednoduše klikněte na tlačítko “Přihlásit”. Tento krok není zavazující přihláškou, pouze nám přes webové stránky zašlete kontakt, abychom se Vámi mohli spojit a domluvit se na dalším postupu.